• +36-1-261-0951
  • +36-20-379-5281
  • +36-20-422-8480

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben

A középfokú iskolai, a kollégiumi, a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben.

Magyar Közlöny 2019. évi 116. szám (2019-07-03) 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

1.

Határidők

Feladatok

2.

2019. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany
János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi
Programba, valamint az Arany János
Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő
jelentkezésről.

3.

2019. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek
meghatározási formáját.

4.

2019. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében – a Hivatal által közzétett
közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi
területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét
tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2019. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2019. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2019. november 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok,
továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8.

2019. december 6.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi
vizsgára közvetlenül

a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany
János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása
esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

9.

2019. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtása.

10.

2019. december 11.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által
meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli
felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a
feladatlapigényüket.

11.

2020. január 17.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezőkkel.

12.

2020. január 18.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

13.

2020. január 18., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi
vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett
intézményekben.

14.

2020. január 23., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra,
valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos
ok miatt nem tudtak részt venni.

15.

2020. január 25.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

16.

2020. január 28.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása.

17.

2020. február 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.

18.

2020. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra
benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű
előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter
bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket,
tanulókat és általános iskolákat.

19.

2020. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési
lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első
példányát pedig a Hivatalnak.

A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a
tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

20.

2020. február 19.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által
fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

21.

2020. február 24. – március 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás
keretében.

22.

2020. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza
a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23.

2020. március 19–20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.

24.

2020. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második
példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni a Hivatalnak.

25.

2020. március 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját
ábécésorrendben.

26.

2020. március 27.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a
következő tanévtől megvalósító középfokú intézményeket, és
erről tájékoztatja az általános iskolákat, a tankerületi
központokat, valamint az oktatásért felelős minisztert.

27.

2020. március 27.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,
valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a
Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító
középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a
Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

28.

2020. április 6.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.

29.

2020. április 8.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi
rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a
Hivatalnak.

30.

2020. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések
és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

31.

2020. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

32.

2020. április 30.

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba
történő pályázatok benyújtása.

33.

2020. május 11–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál
kevesebb tanulót vettek fel.

34.

2020. május 11. – augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást
írhat ki.

35.

2020. május 22.

A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi
eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi
kérelmekről.

36.

2020. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati
eljárás befejezése a fenntartónál.

37.

2020. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló
állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal,
valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben
kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési
Hídprogramba.

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye
területén működő

Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési
intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének
teljesítése érdekében.

38.

2020. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló
állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal,
valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
vagy

– az általa fenntartott iskolák tekintetében – az
agrárpolitikáért felelős miniszter részére, amennyiben
kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési
Hídprogramba.

39.

2020. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési
és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által
meghatározott időben.

40.

2020. június 29–30.

A fogadó iskola értesítést küld a Szakképzési Hídprogramba
beiratkozott, illetve elutasított tanulókról az általános
iskolának. Az általános iskola, amennyiben három munkanapon
belül nem kap értesítést a tanuló felvételéről, értesítést
küld a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában a
tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti
járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott iskolák
tekintetében – az agrárpolitikáért felelős miniszter
részére.

41.

2020. július 24. – augusztus 7.

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter
fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való
felkészítést folytató szakképző iskolába.

42.

2020. augusztus 1–31.

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által
fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

43.

2020. augusztus 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba.

Budapesti Montessori

Általános IskolaésGimnázium

Ⓒ 2004-2019

Minden jog fenntartva. | Adatkezelési nyilatkozat | H-1203 Budapest, Kálmán utca 15. | OM200518
Javasolt minimális képernyő felbontás: 1280 pixel szélesség (például: 1280×1024 képernyő felbontás esetén)