[KIFIR] Ideiglenes felvételi jegyzék 2019

Kedves Szülő, Leendő Diákunk!

Lentebb közöljük a Budapesti Montssori Általános Iskola és Gimnázium ideiglenes felvételi jegyzékét.

Felhívjuk szíves figyelmét/figyelmedet, hogy a jegyzékben elfoglalt hely NEM VÉGLEGES, a rangsorban elfoglalt helyről a tanuló LÉNYEGESEN ELŐBBRE KERÜLHET és felvételt nyerhet intézményünkbe.

Amennyiben a Montessori diákja szeretnél mindenképpen lenni javasoljuk, hogy módosítsd jelentkezési sorrendedet és iskolánkat első helyen jelöld meg!

Minden további információval állunk szíves rendelkezésükre!

Az ideiglenes rangsorral kapcsolatos kérdéseire titkárságunk ad választ a +36-1-261-951 telefonszámon.

A lista az összes olyan tanulót tartalmazza, aki valahányadik helyen megjelölte intézményünket.

0001 tanulmányi terület

#Oktatási azonosító/Jelige
172466350662
272445054912
3CARA
472446724685
572519184505
672520204950
772543328046
872446789269
972459425870
10sebi33
1172440568251
1272460089378
1372442770868
1472515900716
1572440390494
1672461565467
1772451913834
18CR7
19DORKA&ZIZI
2072435914420
2172447931344
2272447949859

0002 tanulmányi terület

#Oktatási azonosító/Jelige
1YONA
272442770868
372442782223
472515900716
572440390494
672518052332
7MISU0427
872461565467
972451934852
1072451913834
11DORKA&ZIZI
12Bedene3
13Nettii
1472435914420
15JUNGKOOK

0003 tanulmányi terület

#Oktatási azonosító/Jelige
172445059285
272437487607
3ÁKOMBÁKOM
4CR7
572461565467
672451913834
772456191660
8Bedene3
972360290617

[KIFIR] – szóbeli meghallgatások időpontja

Kedves Jelentkezők! Kedves Szülők!

A 2019/2020. tanévi felvételi eljárás keretében 2019. március 04. és 2019. március 08. között szóbeli meghallgatásokat tartunk. A szóbeli pontos időpontjáról és beosztásáról hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

A visszaigazolást kitöltő személy neve
A visszaigazolást kitöltő személy e-mail címe
A visszaigazolást kitöltő személy telefonszáma
A jelentkező tanuló oktatási azonosítószáma
A jelentkezéskor megadott jelige. Kitöltése nem kötelező

A Visszaigazolás küldése gombra kattintva Ön hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez.

[ninja_tables id="9318"]

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben

Megjelent:  13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2018/2019. tanév rendjéről | Magyar Közlöny 85. szám 2018. június 14., csütörtök

Határidők Feladatok
2018. szeptember 10. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.
2018. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2018. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2018. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2018. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2018. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2018. december 7. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
2018. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
2018. december 12. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
2019. január 18. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
2019. január 19. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2019. január 19., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
2019. január 24., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2019. január 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
2019. január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása
2019. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2019. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
2019. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
2019. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
2019. február 18. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
2019. február 21.– március 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2019. március 18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2019. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2019. március 25. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2019. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2019. március 28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
2019. március 28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.
2019. április 9. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2019. április 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
2019. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2019. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2019. április 30. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő pályázatok benyújtása.
2019. május 6–17. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2019. május 6.– augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2019. május 17. A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2019. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2019. június 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
2019. június 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
2019. június 20–22. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
2019. július 24. – augusztus 9. Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.
2019. augusztus 1–31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
2019. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.