Intézményünkalap dokumentumai

Dokumentum megnevezése Utolsó módosítás Letöltés
Pedagógiai program
2018. augusztus 31.
Szervezeti és Működési Szabályzat
2018. augusztus 31.
Házirend
2018. augusztus 31.

Házirend1. számú melléklet

Tantárgy Letöltés
01. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
02. TÖRTÉNELEM
03. MATEMATIKA
04. FIZIKA
05. ANGOL
06. NÉMET
07. OLASZ
08. KÉMIA
09. BIOLÓGIA
10. FÖLDRAJZ
11. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
12. MOZGÓKÉP ÉS MÉDIA ISMERETEK
13. INFORMATIKA
14. ÉNEK-ZENE
15. TESTNEVELÉS
16. GAZDASÁGI ALAPISMERETEK
17. KÖRNYEZETISMERET
18. HON- ÉS NÉPISMERET
19. TERMÉSZETISMERET
20. ETIKA
21. TECHNIKA
22. EGÉSZSÉGTAN
23. DRÁMA ÉS TÁNC
24. FILOZÓFIA
25. MŰVÉSZETI ISMERETEK

Szabályzatok

Megnevezés Letöltés
Adatkezelési nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató a KRÉTA elektronikus naplóban történő adatkezelésről
Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató