KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS
2018/2019. TANÉV

Intézmény adatai

Intézmény neve: Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 1203 Budapest, Kálmán utca 15.

OM azonosító: 200518

Feladatellátási hely kód (FEH): 002

MEGHIRDETETT TANULMÁNYI TERÜLETEK

Nem vagyunk egyformák. Ezt mindannyian tudjuk, mégsem foglalkozunk vele eleget. Nekünk, akik ezt felismertük és tudatosan figyelünk rá, óriási a felelősségünk. Akik minket választanak, egy lehetőség mellett teszik le a voksukat. Megadják az esélyt arra, hogy gyermekük minden látható és láthatatlan képessége kibontakozhasson.

0001 - ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLY

Azoknak a diákoknak kínáljuk ezt a továbbtanulási formát, akik kellően motiváltak és szorgalmasak a nyelvtanulás terén. Nálunk az angol az elsődleges nyelv, amit emelet óraszámban tanulhatnak a diákok. De lehetőség van további, jól használható nyelvek tanulására is. Olasz, német, spanyol illetve francia nyelvből választhatnak. Gimnáziumban két nyelv tanulása kötelező, de természetesen senkit nem zárunk el a többi nyelv megismerésétől sem nyelvi szakkörök keretén belül.

Welcome home!                                  Benvenuti da noi!                             Grüß dich bei uns!

                              Bienvenido a casa!                              Bienvenue chez nous!

Tanulmányi terület leírása:

 • Gimnázium
 • 4 évfolyamos
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • Emelt óraszám angol nyelv, informatika tantárgyakból
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német, spanyol, francia
 • Felvétel a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján
 • Megjegyzés: második idegen nyelv a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás

0002 - MŰVÉSZETI OSZTÁLY

A művész emberek kifejezőkészsége, gondolataik, érzéseik közlése mindig figyelemreméltó. Sok örömforrás és gondolatösztönzés kötődik hozzájuk. Az Ő támogatásuk, bátorításuk a teljes kibontakoztatásra kiemelkedően fontos.

Üdvözlünk nálunk ifjú tehetség!

Tanulmányi terület leírása:

 • Gimnázium
 • 4 évfolyamos
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • Művészeti és média tanulmányi terület
 • Emelt óraszám vizuális kultúra (rajz), művészeti ismeretek, mozgóképkultúra és médiaismeret, informatika tantárgyakból
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német, spanyol, francia
 • Felvétel a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján
 • További művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
 • Megjegyzés: második idegen nyelv a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás

0003 - SPORTOLÓK OSZTÁLYA

Élsportlónak lenni emberes feladat. Azoknak a diákoknak szeretnénk nyugodt és megértő tanulási közeget teremteni, akiknek a sportkarrierjük építése leköti idejük nagy részét. Egyénre szabott oktatásunkkal és nagyfokú figyelmünkkel biztos hátteret nyújtunk a versenyszerűen sportolóknak. Várunk szeretettel!

Tanulmányi terület leírása:

 • Egyesületi tagsággal rendelkező, leigazolt versenyzők
 • Gimnázium
 • 4 évfolyamos
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • Emelt óraszám, informatika tantárgyakból
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német, spanyol, francia
 • Felvétel a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján
 • Megjegyzés: sportlap szükséges, második idegen nyelv a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás, egyéni tanrend biztosítása

 

TÁJÉKOZTATÓ

ISKOLÁNKRÓL

Iskolánkat, a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium 2004-ben hoztuk létre. Ez a családias hangulatú intézmény a magyarországi családok számára nyújt egy sajátos, egyénre szabott nevelési-oktatási alternatívát. Rólunk, talán a küldetésnyilatkozatunk mond el a legtöbbet:

„Olyan iskolát építünk, ahol mindenki jól érzi magát. Ahová öröm reggel beérkezni és ahová örömmel tér vissza az ember. Az iskola közössége, olyan, mint egy nagy család. Nem tökéletes, nem konfliktusmentes, ellenben tele van élettel és tele van szeretettel. Számunkra minden diák különleges, s mindegyikük ugyanazt a nagyfokú szeretetet és odafigyelést kapja, mint amit a vérszerinti gyermekeinknek is adunk.

A nevelés és az oktatás nálunk kéz a kézben jár. Meggyőződésünk, hogy az önismeret, a gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönzés, a megfelelő értékrend ismerete illetve a tudás együttesen biztosít alapot a boldog és kiegyensúlyozott élethez. Kívánhatunk ennél többet?”

KIKNEK AJÁNLJUK ISKOLÁNKAT?

Mindenkinek, akinek fontos, hogy gyermeke felelős gondolkodású, életrevaló felnőtt legyen.

MIT NYÚJTUNK? 

 • A gyerekek készség és képességfejlesztő oktatásban részesülnek
 • Mindez egyéni képességeikhez igazított ütemben történik
 • A számonkérés és az értékelés is egyénre szabott
 • Gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönözzük a gyerekeket
 • Olyan feladatokat kapnak, amelyeken keresztül fejlődik a választás és a döntés szabadságának a képessége
 • A diákok kis létszámú csoportokban tanulnak (átlagosan 15 fő)
 • Megvalósul a képességek szerinti integráció
 • Az iskola légköre barátságos, családias

MIT ÉRTÜNK EL AZ ELMÚLT 13 ÉV ALATT?

Az első két év az alapozás éve volt. Azóta, a színvonalas nevelésnek és oktatásnak köszönhetően erős prosperálásnak indultunk. Már több éve telt házzal működünk. Rendszeresen megjelenünk a különböző médiákban és igyekszünk jó kapcsolatot ápolni hazai és külföldi módszertani műhelyekkel. A Montessori módszer hazai népszerűsítése, alkalmazása, bővítése számunkra fontos. Szakmai fejlődésünk iskolai és személyi szinten is töretlen, így mindig kicsit többek vagyunk.

KIK TANULNAK NÁLUNK?

Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy leképezzük a társadalmat. Képesség és tehetség szerint is heterogén a kép.

Kapcsolódó bejegyzések

TOP