A történelem folyamán lejátszódó változások (gazdasági, társadalmi) mindig hatást gyakoroltak a nevelés-oktatás egészére.

Az átalakuló társadalmi szerkezet magával hozta, mintegy követelményként az "új iskola" létrejöttét, ez által sokszínűvé téve a pedagógiát, azaz az új igények mellett az új célok is megjelentek. Egyúttal a pedagógia tudományának fejlődésével nevelésben-oktatásban használatos fogalmak is egyre "tisztább" jelentést kaptak, mint például: pedagógia, reformpedagógia, alternativitás.

A XX. század elején az egyre inkább kibontakozó tanítás feltételévé vált, hogy az "új iskolák" mind filozófiai nézeteikben, mind struktúrájukban, tartalmukban, szervezeti formájukban, módszerükben és eszköz rendszerükben más, az eddigiektől eltérő értékeket kínáljanak.

Ezek a gondolatok jelennek meg Maria Montessori tanítási módszerében is. Megfogalmazott gondolataiba a gyereket és teljes személyiségét (azaz mint individumot) állítja a középpontba.

Sokan kételkednek abban, hogy a XX. elején megfogalmazott gondolatok ma is hatékonyan alkalmazhat ók a nevelés-oktatás gyakorlatában. Erre a 2004 óta működő reformpedagógiai szemléleten alapuló alternatív iskola, a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium az egyik kiváló bizonyíték.

Magyarországon a gazdasági és társadalmi változások hatására a 90-es évek elején elfogadottá váltak a Montessori-módszer alapján működő intézmények. E törekvés hatására, valamint a szülők és a pedagógusok kezdeményezésére, hoztuk létre az alapítványi fenntartású intézményünket, melynek vezetését én vállaltam fel. Az eddig eltelt 13 év tapasztalatai alapján el tudom mondani, hogy a közoktatás kritériumainak és elvárásainak megfelelnek az intézményünk struktúrájára épülő eredmények.

Ahhoz ugyanakkor, hogy a rendszer valóban működő képes legyen, meg kell értenünk, hogy időre és együttműködésre van szükség, hogy az ellentmondásokat és fennmaradó kétségeket, (értve ez alatt a hagyományos és az alternatív iskolák közötti nevelési és oktatási különbségeket), tisztábban láthassuk és a gyakorlat oldalára billenthessük a mérleg nyelvét.

A módszer gyermekközpontúságát és hatékony eszközrendszerét, szemléletének alkalmazhatóságát a fényképek is jól bizonyítják.

 

TOP