Érvényes: 2018. október 08-tól

Az órarend változásának jogát előre nem látható okok miatt (pl. betegség) az intézményvezetés fenntartja.
Az esetleges változásokat a titkárságnál kihelyezett hirdetőtáblán tesszük közzé.

 

5

6

7

8

9

10

11

12

H

É

T

F

Ő

1

rajz

007

matematika

231

biológia

227

angol

230

nyelvtan

229

irodalom

234

testnevelés

006

testnevelés

001

2

irodalom

118

természetismeret

227

ang_1cs/ang_2cs

230/225

informatika

119

mat_9_m/mat_9_a

231/007

irodalom

234

testnevelés

001

testnevelés

006

3

irodalom

118

rajz

007

ang_1cs/ang_2cs

230/225

informatika

119

testnevelés

006

testnevelés

001

irodalom

227

mat_1cs/mat_2cs

231/234

4

testnevelés

001

nyelvtan

229

informatika

119

testnevelés

006

rajz_9_m/komp_9_a

007/225

ang_1cs/ang_2cs

230/228

irodalom

227

mat_1cs/mat_2cs

231/234

5

természetismeret

118

testnevelés

001

fizika

234

töténelem

225

rajz_9_m/info_9_a

007/119

angol

230

matematika

231

történelem

229

6

ének-zene

118

 

 

történelem

229

fizika

234

tánc dráma

230

földrajz

227

történelem

225

 

 

7

 

 

 

 

 

 

földrajz

227

történelem

225

fizika

234

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

E

D

D

1

testnevelés

006

irodalom

229

földrajz

227

matematika

234

ang_1cs/ang_2cs

230/119

matematika

231

német/olasz

225/228

 

 

2

ang_1cs/ang_2cs

118/230

irodalom

229

mat_1cs/mat_2cs

119/234

biológia

227

testnevelés

001

ének-zene

231

német/olasz

225/228

művészeti ism.

007

3

ang_1cs/ang_2cs

118/230

matematika

231

testnevelés

001

nyelvtan

229

földrajz

227

rajz

007

matematika

234

német/olasz

225/228

4

mat_1cs/mat_2cs

118/231

ang_1cs/ang_2cs

230/119

irodalom

229

kémia

234

német/olasz

225/228

testnevelés

006

fizika

227

testnevelés

001

5

történelem

118

ang_1cs/ang_2cs

230/119

irodalom

229

média

007

fizika

234

német/olasz

225/228

testnevelés

006

mat_1cs/mat_2cs

227/231

6

 

 

 

 

technika

227

rajz

007

mat_9_m/mat_9a

231/234

történelem

225

angol

230

irodalom

229

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

történelem

225

irodalom

229

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Z

E

R

D

A

1

történelem

118

technika

227

nyelvtan

229

matematika

234

ang_1cs/ang_2cs

230/119

 

 

művészeti ism.

007

 

 

2

nyelvtan

118

matematika

231

mat_1cs/mat_2cs

234/229

testnevelés

001

ang_1cs/ang_2cs

230/119

történelem

225

média

007

biológia

227

3

hon- és népismeret

118

testnevelés

001

ang_1cs/ang_2cs

234/230

történelem

225

rajz

007

kompetencia

119

biológia

227

mat_1cs/mat_2cs

229/231

4

mat_1cs/mat_2cs

118/231

kompetencia

119

rajz

007

irodalom

229

történelem

225

biológia

227

testnevelés

001

ang_1cs/ang_2cs

230/234

5

kompetencia

118

történelem

225

ének-zene

231

irodalom

229

földrajz

227

matematika

119

 

 

ang_1cs/ang_2cs

230/234

6

 

 

 

 

testnevelés

001

kompetencia

119

ének-zene

231

földrajz

227

 

 

történelem

229

7

 

 

 

 

 

 

egészségtan

227

testnevelés

001

testnevelés

006

 

 

nyelvtan

229

8

 

 

 

 

 

 

 

 

testnevelés

006

testnevelés

001

 

 

 

 

C

S

Ü

T

Ö

R

T

Ö

K

1

technika

118

matematika

231

testnevelés

006

testnevelés

001

irodalom

229

nyelvtan

227

német/olasz

225/228

ang_1cs/ang_2cs

230/234

2

mat_1cs/mat_2cs

118/231

természetismeret

227

testnevelés

001

testnevelés

006

irodalom

229

ang_1cs/ang_2cs

230/119

nyelvtan

234

német/olasz

225/228

3

testnevelés

001

testnevelés

006

történelem

229

matematika

119

mat_9_m/mat_9a

231/230

biológia

227

irodalom

234

német/olasz

225/228

4

testnevelés

006

testnevelés

001

mat_1cs/mat_2cs

227/119

ének-zene

231

rajz/média

007/230

német/olasz

225/228

fizika

234

irodalom

229

5

ang_1cs/ang_2cs

118/230

nyelvtan

229

kémia

234

földrajz

227

fizika

119

német/olasz

225/228

matematika

007

testnevelés

001

6

 

 

történelem

225

kémia

234

nyelvtan

229

német/olasz

231/228

fizika

227

 

 

média

007

7

 

 

 

 

 

 

fizika

234

német/olasz

231/228

kémia

119

 

 

filozófia

225

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kémia

119

 

 

 

 

P

É

N

T

E

K

1

informatika

119

ének-zene

231

nyelvtan

229

angol

234

testnevelés

001

irodalom

225

angol

230

biológia

227

2

testnevelés

001

osztályfőnöki

231

biológia

227

angol

234

informatika

119

matematika

225

angol

230

történelem

229

3

mat_1cs/mat_2cs

118/231

informatika

119

kompetencia

229

matematika

234

kompetencia

230

testnevelés

001

biológia

227

testnevelés

006

4

nyelvtan

118

ang_1cs/ang_2cs

230/228

testnevelés

006

testnevelés

001

osztályfőnöki

227

informatika

119

osztályfőnöki

225

mat_1cs/mat_2cs

234/231

5

természetismeret

118

testnevelés

001

mat_1cs/mat_2cs

234/231

osztályfőnöki

007

nyelvtan

229

informatika

119

történelem

225

osztályfőnöki

230

6

osztályfőnöki

118

 

 

osztályfőnöki

229

technika

227

kémia

234

osztályfőnöki

225

testnevelés

001

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

kémia

234

 

 

etika

225

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

7

8

9

10

11

12