1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

Az érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2020. november 30-án hatályát veszti, ám a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (2) bekezdése szerint:
„A jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálya alatt
a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett eljárási cselekményekre
a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.”

Mindezek alapján azon középiskolai tanulóknak, akik a középiskolában nem az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel módosított 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel kiadott Nemzeti alaptanterv (a 2020-as Nat) szerint folytatják tanulmányaikat, azaz a 9. évfolyamot 2020. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a 2023. évi október-novemberi érettségi vizsgaidőszakkal bezárólag a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2020. október 31-én hatályos követelményei szerint kell érettségi vizsgáikra felkészülniük, és érettségi vizsgát tenniük.