Iskolai előkészítő foglalkozások

Ismerje meg előkészítőnkent

Első osztályba jelentkeznétek?

Játékosan szoktassuk hozzá a 6 éves gyermekeket az iskolai napirendhez és az osztályteremben folyó munkához, melyben a nyitott polcokon található Montessori-eszközök nagy segítséget nyújtanak.

0

az induló első osztályunk létszáma

Ismerjük meg egymást!

Játékosan szoktassuk hozzá a 6 éves gyermekeket az iskolai napirendhez és az osztályteremben folyó munkához, melyben a nyitott polcokon található Montessori-eszközök nagy segítséget nyújtanak.

Nézd meg a videót
Videó lejátszása

MONTESSORI, AHOL JÁTSZVA NEVELNEK AZ ÉLETRE

Az iskolaérettség jellemzői

• szociális érettség • önbizalom • kíváncsiság • céltudatosság • feladattudat • önkontroll • fegyelem • társas kapcsolatok képessége • komminukációs érzék • együttműködés • nyitottság • türelem • kognitív képességek • figyelem tartóssága • emlékezet • észlelés • gondolkodás • beszéd (beszédészlelés, beszédmegértés) • tájékozódás térben és időben • mozgásfejlődés

Szeretnél többet megtudni az előkészítő foglalkozásainkról?

Kattints az alábbi gombra, egyeztessünk egy személyes időpontot telefonon keresztül!

Miért van szükség a Montessori oktatási rendszerre?

A gyerekek 6 éves kortól 18 éves korig az iskolában töltik idejük nagy részét, éppen ezért nagyon fontos az, hogy ez a 12 év(!) milyen légkörben, hogyan telik, hiszen ezek az évek a tanulási folyamat legintenzívebb és legmeghatározóbb szakasza.

Tantervi betekintő

Az előkészítő évfolyamra összeállított tantervünkben figyelembe vesszük a gyermekek fáradékonyságát és a játékra való nagyobb igényüket. Fontosnak tartjuk a gyermekek belső motivációját, a belülről jövő, természetes kíváncsiságuk fenntartását minden játékos fejlesztő foglalkozáson.

Az előkészítő csoport tanterve megfelel a gyermekek életkorának. Ennek alapján tartalmaz játékos foglalkozásokat, verselést, mesélést, ének-zenét, énekes játékokat, néptáncot, rajzolást, festést, mozgást, külső világ megismerését, kozmikus ismereteket, munka jellegű tevékenységeket, illetve a tevékenységekben megvalósuló tanulást, képességfejlesztést (koncentráció, emlékezet, szem-kéz koordináció, térbeli-időbeli tájékozódás, logikus gondolkodás, eligazodás térben, eligazodás a rész-egész viszonyában).

Magyar nyelv és irodalom
nyelvi fejlesztés, mese, írás és olvasás előkészítés, irányított játékok, logopédia, szóbeli kifejezés fejlesztése, szövegértés, szövegalkotás, memoriterek
Matematika
számolás, irányok térben és síkban, matematikai képességek fejlesztése, halmazlogika, auditív és vizuális memória, számfogalom kialakítása és mélyítése, szöveges feladatok, mértékek, matematikai játékok
Környezeti és kozmikus ismeretek
az iskola és környéke, a család, testrészek, érzékszervek, évszakok, hónapok, öltözködés, állatok, közlekedés, élő-élettelen
Angol nyelv
dalok, kiejtés, beszéd, mese, mondóka, szókincsbővítés, irányított játék
Ének-zene
daléneklés, zenei ismeretek, dallami , ritmikai elemek, zenehallgatás, néptánc
Vizuális kultúra és művészet
iránydifferenciálás, téri tájékozódás fejlesztése, tájékozódás síkban, vizuális észlelés fejlesztése, szem-kéz koordináció, alakállandóság fejlesztése, alak-háttér felfogás fejlesztése, vizuális megfigyelés és elemző készség fejlesztése, finommotorika fejlesztése, ábrázolás, kifejezés, képzőművészet, tárgy és környezetkultúra, vizuális nyelv, vizuális kommunikáció
Testnevelés
nagymozgás, rendgyakorlatok, mozgásutánzás, egyensúlyérzék fejlesztés, gimnasztika, járás, futás, ugrás, dobás, testséma fejlesztés, téri irányok, játék, figyelemkoncentráció, helyzet felismerés, döntési képesség, gondolkodás, kezdeményező és szervezőkészség, találékonyság, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás

Szülők mondták...

Felkeltettük érdeklődését? Keressen meg minket még ma!

Érkezés

8:00-8:30

Beszélgetőkör

8:30-9:00

Komplex iskolai előkészítő foglalkozás Montessori-eszközökkel

9:00-10:00

Tízórai

10:00-10:20

Játék

10:20-11:00

Fejlesztő foglalkozás az iskolaérettség szintjének fokozása

11:00-12:00

Ebédhez készülődés, tisztálkodás

12:00-12:30

Ebéd

12:30-13:00

Szabad (udvari) játék

13:00-14:00

Óralátogatás

14:00-15:00

Gyermek felügyelet

15:00-17:00

Napirend

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás részletes folyamata várhatóan augusztussal frissítésre kerül.
Kérjük látogasson vissza később a változások miatt.

A foglalkozáson való részvétel előfeltétele egy előzetes találkozó igazgatónkkal. Amennyiben ez nem történt meg, kérjük kérjen időpontot a +36-1-261-0951 vagy +36-20-379-5281-es telefonszámon. Időpontot munkanapokon 9:00-15:00 óra között tud kérni a fentebbi telefonszámok egyikén

A kiírt foglalkozások egyikére online jelentkezést kell benyújtani.

Jelentkezéséről visszaigazolást küldünk.

  • A visszaigazolás a jelentkezéskor megadott információk alapján a következők lehetnek:
    • Amennyiben nem történt a jelentkezésig találkozó igazgatónkkal, úgy a jelentkezés elutasításra kerül.
    • Amennyiben a találkozó megvalósult, vagy a foglalkozásig megvalósul elfogadásra kerül.

Részvétel a visszaigazolt foglalkozáson.

A felvételi foglalkozások végével minden résztvevőt értesítünk a tanítói és a gyógypedagógus közös döntésével kapcsolatban. Pozitív döntés esetén várjuk a gyermeket a nagy foglalkozásunkra.

Részvétel a nagyfoglalkozáson.

A nagy foglalkozást követően értesítjük a szülőket a felvétellel vagy elutasítással kapcsolatban.

Az időpont a későbbiekben kerül meghatározásra.

Az időpont közzététele várhatóan 2023. március elején várható. Beiratkozás várható ideje: 2023. április.

Jelentkezés foglalkozásra