1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk

Az érettségi vizsga – a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról – Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelettől eltérő, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tartott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályok

14. § (1) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le.

(2) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések

Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2020-ban 24 000 Ft).

Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2020-ban 40 000 Ft).

Ha a jelentkező középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A vizsgadíj befizetése történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget.

A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:

 • A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
 • A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
 • A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 • Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):
 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB
 • Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:
 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám a jelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) által kinyomtatott jelentkezés lap felső részén, középen található, és 15 számból áll.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére.

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti.

A jelentkezés benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatók az alábbi linkre kattintva érhetők el:

Jelentkezés érettségi vizsgára

Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések

1. Vizsgadíj befizetésének határideje

Vizsgadíjköteles vizsgára jelentkezés esetén az érvényes jelentkezés egyik feltétele a vizsgadíj befizetése és a vizsgadíj befizetési igazolásának bemutatása a vizsgajelentkezést fogadó intézménynél.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése szerint: „(8) … A jelentkezési laphoz a mellékleteket – a személyi igazolvány kivételével – másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen.”

2. Át lehet-e vinni a következő vizsgaidőszakra a vizsgadíjat?

A vizsgadíjköteles vizsgára jelentkezés esetén az érvényes jelentkezés egyik feltétele a vizsgadíj befizetése és a vizsgadíj befizetési igazolásának bemutatása a vizsgajelentkezést fogadó intézménynél.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése szerint: „(8) … A jelentkezési laphoz a mellékleteket – a személyi igazolvány kivételével – másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen.”Tehát a vizsgadíj befizetése az adott jelentkezés feltétele. Új jelentkezés esetén az új jelentkezéshez újból be kell fizetni a vizsgadíjat.

3. A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban a veszélyhelyzet miatt a vizsgázó kérelmére törölt vizsgajelentkezések vizsgadíjának visszaigénylése

A vizsgadíj visszaigényléshez kapcsolódó információk elérhetők a Tájékoztató a vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó szabályokról linkre kattintva.

Figyelem! Az érettségi vizsgadíj visszautalása kizárólag a vizsgázó kérelmére lehetséges. A vizsgadíj visszautalását az előzőekben hivatkozott link alatt megtalálható tájékoztató szerint, a megfelelő űrlap kitöltésével kell kérelmezni.

4. A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban a vizsgadíj visszaigénylése abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán

A vizsgadíj visszaigényléshez kapcsolódó információk elérhetők a Tájékoztató a vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó szabályokról linkre kattintva.

Figyelem! Az érettségi vizsgadíj visszautalása kizárólag a vizsgázó kérelmére lehetséges. A vizsgadíj visszautalását az előzőekben hivatkozott link alatt megtalálható tájékoztató szerint, a megfelelő űrlap kitöltésével kell kérelmezni.

5. Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le.

A fenti szabályozás szerint tehát, a vizsgázó számára abból a vizsgatárgyakból térítésmentes az érettségi vizsga, amelyből

 1. jelentkezett a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban, és
 2. jelentkezése térítésmentes volt, és
 3. nem jelent meg a vizsgán.

A szabályozás egyaránt vonatkozik a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy a május-júniusi vizsgaidőszakra.

 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban nem jelentkezett érettségi vizsgára, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó jelentkezése a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban térítésköteles volt, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgán megjelent, nem élhet ezzel a lehetőséggel.

6. Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A szabályozás csak az ismétlő vizsgákra vonatkozik. Az ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

Ezzel a lehetőséggel tehát csak azok élhetnek, akik

 1. rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és
 2. az adott vizsgatárgyból 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tettek.

Az, aki megfelel ezeknek a feltételeknek attól függetlenül élhet a lehetőséggel, hogy a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tett vizsgája térítésköteles volt-e vagy sem.

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát vagy emelt, vagy középszinten

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban középszinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát középszinten. Ha azonban a vizsgázó szintemelő vizsgát kíván tenni az adott vizsgatárgyból, az térítésköteles.