Felvételi tájékoztató

a 2022/2023. tanévben

Iskolánkról

Iskolánkat, a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium 2004-ben hoztuk létre. Ez a családias hangulatú intézmény a magyarországi családok számára nyújt egy sajátos, egyénre szabott nevelési-oktatási alternatívát. Rólunk, talán a küldetésnyilatkozatunk mond el a legtöbbet:

Olyan iskolát építünk, ahol mindenki jól érzi magát. Ahová öröm reg-gel beérkezni és ahová örömmel tér vissza az ember. Az iskola közös-sége, olyan, mint egy nagy család. Nem tökéletes, nem konfliktusmen-tes, ellenben tele van élettel és tele van szeretettel. Számunkra min-den diák különleges, s mindegyikük ugyanazt a nagyfokú szeretetet és odafigyelést kapja, mint amit a vérszerinti gyermekeinknek is adunk.
A nevelés és az oktatás nálunk kéz a kézben jár. Meggyőződésünk, hogy az önismeret, a gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönzés, a megfelelő értékrend ismerete, illetve a tudás együttesen biztosít alapot a boldog és kiegyensúlyozott élethez. Kívánhatunk ennél többet?

KIKNEK AJÁNLJUK ISKOLÁNKAT?

Mindenkinek, akinek fontos, hogy gyermeke felelős gondolkodású, életrevaló felnőtt legyen.

KIK TANULNAK NÁLUNK?

Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy leképezzük a társadalmat. Képesség és tehetség szerint is heterogén a kép. Nem vagyunk egyformák. Ezt mind-annyian tudjuk, mégsem foglalkozunk vele eleget. Nekünk, akik ezt felismer-tük és tudatosan figyelünk rá, óriási a felelősségünk. Akik minket választanak, egy lehetőség mellett teszik le a voksukat. Megadják az esélyt arra, hogy gyermekük minden látható és láthatatlan képessége kibontakozhasson.

MIT NYÚJTUNK?

 • A gyerekek készség és képességfejlesztő oktatásban részesülnek
 • Mindez egyéni képességeikhez igazított ütemben történik
 • A számonkérés és az értékelés is egyénre szabott
 • Gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönözzük a gyerekeket
 • Olyan feladatokat kapnak, amelyeken keresztül fejlődik a választás és a döntés szabadságának a képessége
 • A diákok kis létszámú csoportokban tanulnak (átlagosan 15 fő)
 • Megvalósul a képességek szerinti integráció
 • Az iskola légköre barátságos, családias

MIT ÉRTÜNK EL AZ ELMÚLT 18 ÉV ALATT?

Az első két év az alapozás éve volt. Azóta, a színvonalas nevelésnek és okta-tásnak köszönhetően erős prosperálásnak indultunk. Már több éve telt ház-zal működünk. Rendszeresen megjelenünk a különböző médiákban és igyek-szünk jó kapcsolatot ápolni hazai és külföldi módszertani műhelyekkel. A Montessori módszer hazai népszerűsítése, alkalmazása, bővítése számunkra fontos. Szakmai fejlődésünk iskolai és személyi szinten is töretlen, így mindig kicsit többek vagyunk.

KIK TANULNAK NÁLUNK?

Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy leképezzük a társadalmat. Képesség és tehetség szerint is heterogén a kép. Nem vagyunk egyformák. Ezt mind-annyian tudjuk, mégsem foglalkozunk vele eleget. Nekünk, akik ezt felismer-tük és tudatosan figyelünk rá, óriási a felelősségünk. Akik minket választanak, egy lehetőség mellett teszik le a voksukat. Megadják az esélyt arra, hogy gyermekük minden látható és láthatatlan képessége kibontakozhasson.

NYÍLTNAP HELYETT

Iskolánkban külön nyíltnapot nem tartunk, de lehetőséget biztosítunk minden továbbtanulónak, szülőnek, érdeklődőnek, hogy megismerjék iskolánkat. Egy személyes találkozó iskolánk igazgatójával, ahol részletesen bemutatásra kerül iskolánk, hogy miért vagyunk más, mint egy állami iskola. Lehetőség van az iskola bejárására, megismerésére. Várjuk szeretettel az érdeklődőket és a nálunk továbbtanulni vágyó diákokat!

Kérjen időpontot még ma!

Hívható munkanapokon 8.00-15.00 óra között.
+36-1-261-0951

A FELVÉTELI DÖNTÉS ALAPJA

A) Más intézményből jelentkező tanulók esetén a felvételi döntés a következők figyelembevételével kerül kialakításra:

 • A 7. év végi és a 8. félévi értékelések súlyozott átlaga (érettségi tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv)
 • A központi írásbeli magyar nyelvi és matematikai eredmények.
 • A kötetlen szóbeli elbeszélgetés tapasztalatai. A szóbeli elbeszélgetés az alábbiakkal egészül ki:
  • 0002 tanulmányi területen: portfólió bemutatása
  • 0003 tanulmányi területen: gyakorlati felmérésen való részvétel

B) Intézményünkben továbbtanulni kívánó nyolcadik osztályos tanulóink részt vesznek a felvételi eljárásban.

Szeretne részletesebb tájékoztatást kapni?

Kattintson az alábbi gombra és egyeztessen velünk időpontot telefonon keresztül!

Általános gimnáziumi osztály

Tanulmányi terület kódja: 0001

Tanulmányi terület leírása

Azoknak a diákoknak kínáljuk ezt a továbbtanulási formát, akik kellően motiváltak és szorgalmasak a nyelvtanulás terén. Nálunk az angol az elsődleges nyelv, amit emelet óraszámban tanulhatnak a diákok. De lehetőség van további, jól használható nyelvek tanulására is. Olasz, német, spanyol, illetve francia nyelvből választhatnak. Gimnáziumban két nyelv tanulása kötelező, de természetesen senkit nem zárunk el a többi nyelv megismerésétől sem nyelvi szakkörök keretén belül.

 • 4 évfolyamos gimnázium
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli alapján.
 • Egyéni haladási ütem biztosítása
 • Érettségi tárgyak csoportbontásban
 • Haladó angol csoport, idegen nyelvből emelt óraszám
 • Kezdő angol csoport
 • Tehetséggondozás

Szeretne többet megtudni a tanulmányi területről?

Kérjen időpontot még ma!
Hívható munkanapokon 8.00-15.00 óra között.
+36-1-261-0951

Művészeti gimnáziumi osztály

Tanulmányi terület kódja: 0002

Tanulmányi terület leírása

A művész emberek kifejezőkészsége, gondolataik, érzéseik közlése mindig figyelemreméltó. Sok örömforrás és gondolatösztönzés kötődik hozzájuk. Az Ő támogatásuk, bátorításuk a teljes kibontakoztatásra kiemelkedően fontos. Üdvözlünk nálunk ifjú tehetség!

 • 4 évfolyamos gimnázium
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • Művészeti és média tanulmányi terület
 • PORTFÓLIÓ BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES
 • Emelt óraszám mozgóképkultúra és médiaismeret, művészettörténet, vizuális kultúra tantárgyakból.
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli alapján.
 • További művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
 • Egyéni haladási ütem biztosítása
 • Haladó angol csoport, idegen nyelvből emelt óraszám
 • Érettségi tárgyak csoportbontásban (pl.: matematika, idegen nyelv)
 • Tehetséggondozás

Szeretne többet megtudni a tanulmányi területről?

Kérjen időpontot még ma!
Hívható munkanapokon 8.00-15.00 óra között.
+36-1-261-0951

Sportolói gimnáziumi osztály

Tanulmányi terület kódja: 0003

Tanulmányi terület leírása

Élsportlónak lenni emberes feladat. Azoknak a diákoknak szeretnénk nyugodt és megértő tanulási közeget teremteni, akiknek a sportkarrierjük építése leköti idejük nagy részét. Egyénre szabott oktatásunkkal és nagyfokú figyelmünkkel biztos hátteret nyújtunk a versenyszerűen sportolóknak. Várunk szeretettel!

 • A jelentkezéshez mellékelni kell az egyesület által kiállított sportlapot.
 • Egyesületi tagsággal rendelkező, leigazolt versenyzők
 • 4 évfolyamos gimnázium
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • Emelt óraszám testnevelés tantárgyakból
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli és gyakorlati felmérés alapján.
 • Egyéni haladási ütem biztosítása
 • Érettségi tárgyak csoportbontásban (pl.: matematika, idegen nyelv)
 • Jelentkezés mellé sportlap szükséges

Szeretne többet megtudni a tanulmányi területről?

Kérjen időpontot még ma!
Hívható munkanapokon 8.00-15.00 óra között.
+36-1-261-0951