ISKOLÁNKRÓL

Ismerjen meg bennünket!

2004

alapításunk éve

1-12

évfolyam általánostól a gimnáziumig

~16 fő

átlagos osztálylétszámunk

+200 fő

tanuló

Budapesti Montessori
Általános Iskola és Gimnázium

Rólunk

2004 tavaszán azzal a céllal hoztuk létre alapítványunkat, a Montessori Stúdium Alapítványt, majd később az iskolánkat, a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnáziumot, hogy a magyarországi családok tízezreinek nyújtsunk egy sajátos, egyénre szabott nevelési-oktatási alternatívát.

Miért van erre szükség?

A gyerekek 6 éves koruktól 18 éves korukig idejük nagy részét az iskolában töltik vagy tanulással kapcsolatos teendőiknek szentelik. Ez a 15 esztendő az emberi fejlődés legkritikusabb és legintenzívebb szakasza. Ezt az időt nem mindegy, hogy kiknek a társaságában, nem mindegy, hogy hol és az sem, hogy mivel töltik el a gyerekek.

Kiknek lehet ránk szüksége?

Azt gondolom mindenkinek. Van olyan család, aki ne szeretné, hogy gyermeke felelősgondolkodású, életrevaló felnőtt legyen? Azt gondolom nincs. Iskolánk küldetésnyilatkozatában ezt a következőképpen fogalmaztuk meg: Célunk, hogy önmagát képviselni tudócselekedeteiért felelősséget vállalóhelyes értékrenddel bíró a társadalom számára is hasznos embereket neveljünk és oktassunk. Ennek elérése érdekében Maria Montessori reformpedagógiájára építettük fel iskolánkat, amely hatékonyan segíti a diákok képességeinek fejlődését és önálló gondolkodásra, valamint véleményalkotásra ösztönzi őket.

Mit nyújtunk? Miben vagyunk mások, mint a többi iskola?

  • A gyerekek készség- és képességfejlesztő oktatásban részesülnek.
  • Mindez egyéni képességeikhez igazított ütemben történik.
  •  Speciális eszközkészlet segíti a tanultak elsajátítását és rögzítését.
  •  Gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönözzük a gyerekeket.
  • Olyan feladatokat kapnak, amelyekben a választás és a döntés szabadsága érvényesülhet.
  • A diákok kis létszámú csoportokban, integráltan.
  • Az iskola légköre rendkívül barátságos.
  • A pedagógusok kiválasztása nagy gonddal történik.

Mit értünk el az elmúlt 18 év alatt?

Az első két év az alapozás éve volt. Azt követően a színvonalas nevelésnek és oktatásnak köszönhetően erős prosperálásnak indult intézményünk. Már több éve teltházzal működünk.
Nem egy alkalommal szerepeltünk országos médiákban és népszerűsítettük saját módszerünket.
Az ország minden pontjáról keresnek fel minket magánszemélyek, alapítványok, egyesületek, hogy megismerjék reformpedagógiánkat és alkalmazásához segítséget kérjenek.
Svédországban, Hollandiában és Németországban már sikerült kiépíteni egy remélhetőleg hosszú távú kapcsolatot más Montessori alapokon nyugvó intézményekkel.

Kik tanulnak nálunk?

Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy leképezzük a társadalmat. A jobb módú családi háttérrel rendelkező gyermekek ugyanúgy megtalálhatóak nálunk, mint a szerényebb körülmények között élők. Képesség és tehetség szerint is heterogén a kép. Az élsportoló, a kimagasló képességű diák jól megfér a részképesség-zavaros, sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Diákjaink többsége azonban átlagos képességű.