Iskolánkról
Tanulmányi területek
Nyíltnap helyett
Bejegyzések
GY.I.K.

Középiskolai továbbtanulás

felvételi tájékoztató

Iskolánkról

Iskolánkat, a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium 2004-ben hoztuk létre. Ez a családias hangulatú intézmény a magyarországi családok számára nyújt egy sajátos, egyénre szabott nevelési-oktatási alternatívát. Rólunk, talán a küldetésnyilatkozatunk mond el a legtöbbet:
„Olyan iskolát építünk, ahol mindenki jól érzi magát. Ahová öröm reggel beérkezni és ahová örömmel tér vissza az ember. Az iskola közössége, olyan, mint egy nagy család. Nem tökéletes, nem konfliktusmentes, ellenben tele van élettel és tele van szeretettel. Számunkra minden diák különleges, s mindegyikük ugyanazt a nagyfokú szeretetet és odafigyelést kapja, mint amit a vérszerinti gyermekeinknek is adunk.

A nevelés és az oktatás nálunk kéz a kézben jár. Meggyőződésünk, hogy az önismeret, a gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönzés, a megfelelő értékrend ismerete illetve a tudás együttesen biztosít alapot a boldog és kiegyensúlyozott élethez. Kívánhatunk ennél többet?”

Meghirdetett tanulmányi területek

ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLY
Tanulmányi terület kódja: 0001
Azoknak a diákoknak kínáljuk ezt a továbbtanulási formát, akik kellően motiváltak és szorgalmasak a nyelvtanulás terén. Nálunk az angol az elsődleges nyelv, amit emelet óraszámban tanulhatnak a diákok. De lehetőség van további, jól használható nyelvek tanulására is. Olasz, német, spanyol illetve francia nyelvből választhatnak. Gimnáziumban két nyelv tanulása kötelező, de természetesen senkit nem zárunk el a többi nyelv megismerésétől sem nyelvi szakkörök keretén belül.

Tanulmányi terület leírása:
 • Gimnázium
 • 4 évfolyamos
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • Emelt óraszám angol nyelv, informatika tantárgyakból
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német, spanyol, francia
 • Felvétel a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján
 • Megjegyzés: második idegen nyelv a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás
0001
ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLY
MŰVÉSZETI OSZTÁLY
Tanulmányi terület kódja: 0002
A művész emberek kifejezőkészsége, gondolataik, érzéseik közlése mindig figyelemreméltó. Sok örömforrás és gondolatösztönzés kötődik hozzájuk. Az Ő támogatásuk, bátorításuk a teljes kibontakoztatásra kiemelkedően fontos. Üdvözlünk nálunk ifjú tehetség!

Tanulmányi terület leírása:
 • Gimnázium
 • 4 évfolyamos
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • Művészeti és média tanulmányi terület
 • Emelt óraszám vizuális kultúra (rajz), művészeti ismeretek, mozgóképkultúra és médiaismeret, informatika tantárgyakból
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német, spanyol, francia
 • Felvétel a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján
 • További művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
 • Megjegyzés: második idegen nyelv a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás
0002
MŰVÉSZETI OSZTÁLY
SPORTOLÓK OSZTÁLYA
Tanulmányi terület kódja: 0003
Élsportlónak lenni emberes feladat. Azoknak a diákoknak szeretnénk nyugodt és megértő tanulási közeget teremteni, akiknek a sportkarrierjük építése leköti idejük nagy részét. Egyénre szabott oktatásunkkal és nagyfokú figyelmünkkel biztos hátteret nyújtunk a versenyszerűen sportolóknak. Várunk szeretettel!

Tanulmányi terület leírása:
 • Egyesületi tagsággal rendelkező, leigazolt versenyzők
 • Gimnázium
 • 4 évfolyamos
 • Gimnáziumi kerettanterv
 • Emelt óraszám, informatika tantárgyakból
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol
 • A tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következők egyike: olasz, német, spanyol, francia
 • Felvétel a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján
 • Megjegyzés: sportlap szükséges, második idegen nyelv a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás, egyéni tanrend biztosítása
0003
SPORTOLÓK OSZTÁLYA

Nyíltnap helyett

Iskolánkban külön nyíltnapot nem tartunk, de lehetőséget biztosítunk minden továbbtanulónak, szülőnek, érdeklődőnek, hogy megismerjék iskolánkat.
Egy személyes találkozó iskolánk igazgatójával, ahol részletesen bemutatásra kerül iskolánk, hogy miért vagyunk más mint egy állami iskola. Lehetőség van az iskola bejárására, megismerésére.
Várjuk szeretettel az érdklődőket és a nálunk továbbtanulni vágyó diákokat!

Időpont egyeztetés

Munkanapokon 8:30-15:00 között a +36-1-261-0951 vagy a +36-20-379-5281-es számon kérhető időpont.

Találkozó

Időpontok az alábbi intervallumokban kérhető:

Az időpontváltozás jogát fenntartjuk!

Kapcsolódó anyagok

GYakran ismételt kérdések

Mindenkinek, akinek fontos, hogy gyermeke felelős gondolkodású, életrevaló felnőtt legyen.

 • A gyerekek készség és képességfejlesztő oktatásban részesülnek
 • Mindez egyéni képességeikhez igazított ütemben történik
 • A számonkérés és az értékelés is egyénre szabott
 • Gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönözzük a gyerekeket
 • Olyan feladatokat kapnak, amelyeken keresztül fejlődik a választás és a döntés szabadságának a képessége
 • A diákok kis létszámú csoportokban tanulnak (átlagosan 15 fő)
 • Megvalósul a képességek szerinti integráció
 • Az iskola légköre barátságos, családias

Az első két év az alapozás éve volt. Azóta, a színvonalas nevelésnek és oktatásnak köszönhetően erős prosperálásnak indultunk. Már több éve telt házzal működünk. Rendszeresen megjelenünk a különböző médiákban és igyekszünk jó kapcsolatot ápolni hazai és külföldi módszertani műhelyekkel. A Montessori módszer hazai népszerűsítése, alkalmazása, bővítése számunkra fontos. Szakmai fejlődésünk iskolai és személyi szinten is töretlen, így mindig kicsit többek vagyunk.

Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy leképezzük a társadalmat. Képesség és tehetség szerint is heterogén a kép.