1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

Középiskolai felvételi eljárás
meghirdetett tanulmányi területek

2020/2021. tanév
Iskolánkat, a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium 2004-ben hoztuk létre. Ez a családias hangulatú intézmény a magyarországi családok számára nyújt egy sajátos, egyénre szabott nevelési-oktatási alternatívát. Rólunk, talán a küldetésnyilatkozatunk mond el a legtöbbet.

A felvételi döntés alapja

Más intézményből jelentkező tanulók esetén a felvételi döntés a következők figyelembevételével kerül kialakításra:

–  A 7. év végi és a 8. félévi értékelések súlyozott átlaga (érettségi tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv)
–  A központi írásbeli magyar nyelvi és matematikai eredmények.
–  A kötetlen szóbeli elbeszélgetés tapasztalatai. A szóbeli elbeszélgetés az alábbiakkal egészül ki:
     –  0002 tanulmányi területen: portfólió bemutatása
     –  0003 tanulmányi területen: gyakorlati felmérésen való részvétel

Intézményünkben továbbtanulni kívánó nyolcadik osztályos tanulóink részt vesznek a felvételi eljárásban.

Meghirdetett tanulmányi területeink

Kinek ajánljuk?
ÁLTALÁNOS OSZTÁLY

Azoknak a diákoknak kínáljuk ezt a továbbtanulási formát, akik kellően motiváltak és szorgalmasak a nyelvtanulás terén. Nálunk az angol az elsődleges nyelv, amit emelet óraszámban tanulhatnak a diákok. De lehetőség van további, jól használható nyelvek tanulására is. Olasz, német, spanyol, illetve francia nyelvből választhatnak. Gimnáziumban két nyelv tanulása kötelező, de természetesen senkit nem zárunk el a többi nyelv megismerésétől sem nyelvi szakkörök keretén belül.

MŰVÉSZETI OSZTÁLY

A művész emberek kifejezőkészsége, gondolataik, érzéseik közlése mindig figyelemreméltó. Sok örömforrás és gondolatösztönzés kötődik hozzájuk. Az Ő támogatásuk, bátorításuk a teljes kibontakoztatásra kiemelkedően fontos.

Üdvözlünk nálunk ifjú tehetség!

SPORTOLÓK OSZTÁLYA

Élsportlónak lenni emberes feladat. Azoknak a diákoknak szeretnénk nyugodt és megértő tanulási közeget teremteni, akiknek a sportkarrierjük építése leköti idejük nagy részét. Egyénre szabott oktatásunkkal és nagyfokú figyelmünkkel biztos hátteret nyújtunk a versenyszerűen sportolóknak.

Várunk szeretettel!

Általános gimnáziumi osztály

tanulmányi terület kódja: 0001

Tanulmányi terület leírása

Művészeti osztály

tanulmányi terület kódja: 0002

Tanulmányi terület leírása

Sportoló tanulók osztálya

tanulmányi terület kódja: 0003

Tanulmányi terület leírása

Filozófiánk

Olyan iskolát építünk, ahol mindenki jól érzi magát. Ahová öröm reggel beérkezni és ahová örömmel tér vissza az ember. Az iskola közössége, olyan, mint egy nagy család. Nem tökéletes, nem konfliktusmentes, ellenben tele van élettel és tele van szeretettel. Számunkra minden diák különleges, s mindegyikük ugyanazt a nagyfokú szeretetet és odafigyelést kapja, mint amit a vérszerinti gyermekeinknek is adunk.
A nevelés és az oktatás nálunk kéz a kézben jár. Meggyőződésünk, hogy az önismeret, a gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönzés, a megfelelő értékrend ismerete illetve a tudás együttesen biztosít alapot a boldog és kiegyensúlyozott élethez. Kívánhatunk ennél többet?

Továbbtanulással kapcsolatos híreink

NYÍLT NAP HELYETT

Iskolánkban külön nyíltnapot nem tartunk, de lehetőséget biztosítunk minden továbbtanulónak, szülőnek, érdeklődőnek, hogy megismerjék iskolánkat. Egy személyes találkozó iskolánk igazgatójával, ahol részletesen bemutatásra kerül iskolánk, hogy miért vagyunk más mint egy állami iskola. Lehetőség van az iskola bejárására, megismerésére. Várjuk szeretettel az érdklődőket és a nálunk továbbtanulni vágyó diákokat!

kérjen időpontot még ma!

+36-1-261-0951

Az időpont változtatás jogát fenntartjuk!

Gyakori kérdések

Mindenkinek, akinek fontos, hogy gyermeke felelős gondolkodású, életrevaló felnőtt legyen.
  • A gyerekek készség és képességfejlesztő oktatásban részesülnek
  • Mindez egyéni képességeikhez igazított ütemben történik
  • A számonkérés és az értékelés is egyénre szabott
  • Gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönözzük a gyerekeket
  • Olyan feladatokat kapnak, amelyeken keresztül fejlődik a választás és a döntés szabadságának a képessége
  • A diákok kis létszámú csoportokban tanulnak (átlagosan 15 fő)
  • Megvalósul a képességek szerinti integráció
  • Az iskola légköre barátságos, családias
Az első két év az alapozás éve volt. Azóta, a színvonalas nevelésnek és oktatásnak köszönhetően erős prosperálásnak indultunk. Már több éve telt házzal működünk. Rendszeresen megjelenünk a különböző médiákban és igyekszünk jó kapcsolatot ápolni hazai és külföldi módszertani műhelyekkel. A Montessori módszer hazai népszerűsítése, alkalmazása, bővítése számunkra fontos. Szakmai fejlődésünk iskolai és személyi szinten is töretlen, így mindig kicsit többek vagyunk.
Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy leképezzük a társadalmat. Képesség és tehetség szerint is heterogén a kép.