KRÉTA

e-Ügyintézés tájékoztató

Az oldalon megjelenő információk a KRÉTA Tudásbázis oldal felhasználásával kerülnek itt közlésre.

Intézményünkben 2023. szeptember 01-től bizonyos ügytípusokra bevezetjük az elektronikus ügyintézés lehetőségét a szülők/gondviselők számára.

Ezek közül a leggyakrabban igénybe vett ügytípusok:

 1. Tanulói mulasztás igazolása
 2. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása
 3. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása
 4. Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Az alábbi útmutatóval szeretnénk segítséget nyújtani az elektronikus ügyintézés használatához:

Az e-Ügyintézés modul elérése a KRÉTA-rendszerből:

Gondviselőként (nagykorú tanulóként) az e-Ellenőrző menüsorában található e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva a program automatikusan átirányít minket az e-Ügyintézés nyitófelületére:

Ezt kiválasztva a felület átírányításra kerül az e-ügyintézés felületére és a bejelentkeztetés is automatikusan megtörténik. Ez a felület így néz ki:

Ügyek intézésének bemutatása
TMGI
A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a gondviselő kérelmet nyújtson be a tanuló hiányzásának igazolására magánjellegű okokból (általában rövidtávú mulasztás esetén).
Ez az ügy akkor indítandó, ha
 1. az orvos által kiadott igazolást szeretné eljuttatni az iskolába elektronikusan vagy
 2. a szülői igazolása terhére (félévente 3 alkalom, megjegyzés: 1 alkalomnak számít már az is, ha a szülő akár csak 1 tanítási órát igazol gyermekének.) szeretne a gondviselő benyújtani igazolást vagy
 3. hivatalos távollétet szeretne bejelenteni (pl.: rendőrségi, bírósági igazolás) vagy
 4. pályaválasztási célú igazolást szeretne benyújtani (csak 10-12. évfolyamon évente maximum 2 alkalommal)
 5. iskolai házirendben rögzített egyéb igazolást szeretne benyújtani (minden, ami a többibe nem tartozik bele)
 6. szolgáltatói igazolást szeretne benyújtani (pl.: busz késése miatt)
 7. kikérő birtokában szeretné a mulasztást igazolni.
Ki küldheti be az igazolást?
A mulasztás igazolását a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával, amely a benyújtást követően ügyiratszámot kap és automatikusan hozzárendelődik az ügyintézőhöz.
Meddig kell beküldeni az igazolást?
Az iskola házirendje szerint a tanulói mulasztást 3 munkanapon belül kell benyújtani.
Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

 1. A tanuló adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen. Ezeket az adatokat csak ellenőrizni szükséges. Amennyiben a személyes adatok eltérnek a tanuló hivatalos okmányaiban rögzített adatoktól, akkor a kérelem beküldése előtt a 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamatot szükséges elvégezni.
 2. Az igazolás típusa lehetőségek közül pontosan egyet tudunk kiválasztani az ún. rádiógombokra kattintva.
 3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a mulasztás igazolását indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
 4. Amennyiben a kérelmünkhöz dokumentumot szeretnénk csatolni, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.
 5. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.

Az 'Tanulói mulasztás igazolása' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

IEDM
A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a gondviselő kérelmet nyújtson be a tanuló hiányzásának igazgatói engedélyezésére bármilyen okokból (pl. utazás, családi esemény).
Ez az ügy akkor indítandó, ha
a szülői 1 napnál hosszabb időszakra szeretné kikérni a gyermekét az iskolából.
Ki küldheti be az igazolást?
A kérelem benyújtását a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával, amely a benyújtást követően ügyiratszámot kap és automatikusan hozzárendelődik az ügyintézőhöz.
Meddig kell beküldeni az igazolást?
Fontos, hogy ilyen típusú kérelem csak előre adható be, azaz az adott napnál korábbi kezdetű kérelem nem indítható. A kérelmet a távollét kezdete előtt legalább 10 munkanappal korábban kell beküldeni az e-Ügyintézés felületén keresztül.
Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

 1. A tanuló adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen. Ezeket az adatokat csak ellenőrizni szükséges. Amennyiben a személyes adatok eltérnek a tanuló hivatalos okmányaiban rögzített adatoktól, akkor a kiiratkozási kérelem előtt a 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamatot szükséges elvégezni.
 2. A 'Távollét időtartamának kezdete' és a 'Távollét időtartamának vége' dátumbeviteli mezőket a  - (dátumválasztó)-ikonra kattintva rögzítsük.
 3. A kérelem indoklását a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük meg.
 4. Amennyiben a kérelmünkhöz dokumentumot szeretnénk csatolni, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.
 5. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.

Az 'Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

TFMG - Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása
A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a tanuló gondviselője kérelmet nyújtson be az egyes tantárgyak látogatására, értékelésére vonatkozóan, annak időtartamától függetlenül.
Ki küldheti be az igazolást?
A felmentésre szolgáló kérelem benyújtását a gondviselő kezdeményezi.
Mikor kell beküldeni az igazolást?
A kérelmet a tanév első napjától kezdődően van lehetőség benyújtani.
Mikor kérelmezhető? Ha a tanuló:
 • "A": versenyszerűen sporttevékenységet folytat, igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik.
 • "B": sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytat, amelyet sportszervezet hivatalosan leigazol.
Felmentés megszűnése
Amennyiben a sporttevékenység folytatásában változás állna be, a tanulónak/gondviselőnek azt haladéktalanul jeleznie kell! A felmentés indokának megszűnése esetén a tanuló az intézmény által szervezett keretek között köteles a mindennapos testnevelés követelményének eleget tenni.
Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

 1. A tanuló adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen. Ezeket az adatokat csak ellenőrizni szükséges. Amennyiben a személyes adatok eltérnek a tanuló hivatalos okmányaiban rögzített adatoktól, akkor azt kérjük az iskola titkárságán legyenek szívesek személyesen jelezni a változást igazoló okirat bemutatásával.
 2. A kérelem típusnál a "Felmentés testnevelés óra alól (egyesületi igazolással)" lehetőséget szükséges kiválasztani.
 3. A Felmentés kezdete és a Felmentés vége dátumbeviteli mezőket a - (dátumválasztó)-ikonra kattintva rögzítsük az alábbiak szerint:
  1. Szeptember 15-ig Szeptember 18-ig beküldött kérelmek esetén a tanév időpontja (2023. szeptember 1.- 2024. június 21.), amennyiben a szükséges melléklet csatolásra kerül.
  2. Szeptember 15-ét Szeptember 18-át követően beküldött kérelmek esetén a kezdődátum a kérelem beküldésének napja, vége a tanév végének időpontja, vagyis 2024. június 21.
  3. Amennyiben a kérelem mellé a szükséges igazolás hiányosan vagy nem kerül csatolásra, úgy a kezdődátum a szükséges dokumentum pótlásának napja lesz.
  4. Az egyesületi igazolás személyes leadására nincs lehetőség, azt mindenképp a kérelem mellé szükséges csatolni.
 4. A kérelem indoklását kérjük kitölteni.
 5. A feltöltendő dokumentumok közül kötelezően csatolni szükséges a kitöltött változás bejelentő adatlapot a megfelelő  - gombra kattintva. Emellett egyéb dokumentum csatolására is lehetőségünk van, de ezt a külön elhelyezett  -gombra kattintva végezzük el. Szükséges a kérelem mellé csatolni:
  • Egyesületi igazolás, mely az alábbi adatokat tartalmazza:
   1. Tanuló neve
   2. Osztálya
   3. Születési helye, ideje
   4. Anyja neve
   5. Oktatási azonosító száma
   6. Lakcíme
   7. Sportszervezet/egyesület neve, címe
   8. Edző neve, elérhetősége
   9. Edzések időpontja
   10. Pecsét
   11. Aláírás
  • Az igazolás az iskola honlapjáról letölthető, de az egyesület saját igazolása is mellékelhető, amennyiben hiánytalanul tartalmazza a fenti adatokat.
 6. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.

Igazolás

A hiánytalanul kitöltött és csatolt igazolás fogadható el a kérelem elbírálása során!
Az igazolás letölthető

Az 'Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

SZAV
A magyar köznevelésben adott iskolával tanulói jogviszonyt fenntartó tanulók, illetve a gondviselőik felelőssége az iskolának minden adatváltozást bejelenteni. Ezen felül az intézmények legalább évente egyszer az adatokat egyeztetik a tanulókkal és gondviselőikkel.
Ki küldheti be az igazolást?
A személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentését a gondviselő vkezdeményezi.
Mikor kell beküldeni az igazolást?
A változás igazolására rendelkező dokumentum esetén.
Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

 1. A tanuló rendszerben tárolt adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen.
 2. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
 3. A feltöltendő dokumentumok közül kötelezően csatolni szükséges a kitöltött változás bejelentő adatlapot a megfelelő  - gombra kattintva. Emellett egyéb dokumentum csatolására is lehetőségünk van, de ezt a külön elhelyezett  -gombra kattintva végezzük el. 
 4. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.

A 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

Az elindított ügyek listája a baloldalon lévő Folyamatban lévő ügyek menüpont alatt érhetők el:

Amennyiben egy ügy Döntés vagy Lezárt státuszba került, akkor érdemes Megtekinteni. A megjelenő oldalon a Határozat fülön tudja a gondviselő megnézni az igazgatói döntést, ami a Megtekintés gombra pdf-ben le is tölthető.

Dokumentumfeltöltés lépései

 1. A feltölteni kívánt dokumentumainkat előkészítjük (pdf-formátumban kinyomtatjuk, papíralapú dokumentumainkat beszkenneljük, lefotózzuk, stb) és elhelyezzük abban a mappában, amelyből az adatfeltöltést a rendszerbe el kívánjuk végezni.
 2. Az e-Ügyintézési rendszer - gombra kattintva megnyitjuk a dokumentum feltöltési felületet, ahol kiválasztjuk a feltölteni kívánt fájlt. A kiválasztást követően a rendszerbe automatikusan feltöltődik a dokumentumunk.
 3. Ellenőrizzük az e-Ügyintézés felületén hogy a -gomb helyén megjelent a feltöltött dokumentumunk.

Dokumentumtörlés lépései

A törölni kívánt dokumentumunk neve után található fekete színű (kuka)-ikonra rámutatva az piros színűvé változik, majd rákattintva a dokumentumunk törlődik a felületről.

Ügyek előnézeti megtekintése

 1. A kitöltött (és csatolt dokumentumokkal ellátott) folyamat-űrlapok rendszerbe történő beküldését megelőzően lehetőségünk van az  -gombra kattintva a rendszer által generált de még nem megszemélyesített iratunkat megtekinteni és amennyiben szükséges a beküldés előtt javítani.
 2. A megtekintő-ablak típusa és használata az eszközünkre telepített programoktól függően változhat. A megtekintő-ablakból kilépve az e-Ügyintézési felületre jutunk vissza.

Ügyek beküldése a rendszerbe

 1. Az ügyeink rendszerbe történő beküldését a  - gombra kattintva végezhetjük el.
 2. Az ügy rendszerben történő rögzítését megelőzően egy megerősítő ablakban az -gombra kattintva tudjuk elindítani a rögzítés menetét.
 3. A rögzítést követően ellenőrizzük, hogy az ügyünk megjelent a fülön (a felület bal felső részén tudjuk kiválasztani) és hogy az ügyünk Új-státusszal bekerült a rendszerbe.

A folyamatban lévő ügyeink rendezése, visszakeresése

 1. A folyamatban lévő ügyeinket az ügyeket tartalmazó táblázat oszlopainak a fejlécében a  (sorba-rendező)-gombra kattintva tudjuk ABC-szerint növekvő vagy ismételt rákattintással csökkenő sorrendbe helyezni.
 2. A sorrendbe helyezés hatására az az oszlop fejléce változik kék színűre, amelyik szerint az ügyeink sorba rendezettek. A megnevezés melletti felfelé illetve lefelé mutató nyíl a sorba rendezés irányát jelzi.
 3. Az ügyeink közül az oszlopok fejlécében található vízszintes vonalra kattintva az ügyeink közül kikereshetjük a beírásnak megfelelő karakterekkel kezdődő ügyeket is. Ezt főleg ügytípusok szerinti szűrésnél lehet alkalmazni.
 4. Amennyiben a már lezárt ügyeinket is meg szeretnénk jeleníteni a felületen, akkor ehhez a  nevű jelölőnégyzetet kijelölni szükséges a táblázat bal felső sarkában.