1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

Tantestület

Tantestület

Tantestület

Pedagógus neve Email cím Tanított tantárgy
Abonyi Nóra abonyi.nora@bpmontessori.hu vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret
Banka Csilla banka.csilla@bpmontessori.hu magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Bilkó Nóra bilko.nora@bpmontessori.hu német nyelv, gyógypedagógus
Bogdán Miklós bogdan.miklos@bpmontessori.hu angol nyelv
Czakó László czako.laszlo@bpmontessori.hu angol nyelv
Cselőtei Gábor cselotei.gabor@bpmontessori.hu kémia
Dicső Julianna dicso.julianna@bpmontessori.hu művészettörténet
Gorliczai Zsolt gorliczai.zsolt@bpmontessori.hu biológia, földrajz, technika
Illés Jenő illes.jeno@bpmontessori.hu igazgatóhelyettes, történelem, etika, filozófia
Juhász Ádám juhasz.adam@bpmontessori.hu testnevelés
Juhász Edit juhasz.edit@bpmontessori.hu igazgató
Juhász Virág juhasz.virag@bpmontessori.hu tanító
Karlik Petra karlik.petra@bpmontessori.hu magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
Kovácsné Nagy Edina kovacsne.nagy.edina@bpmontessori.hu tanító
Laki-Juhász Viktória l.j.viktoria@bpmontessori.hu gazdasági vezető
Molnár Bálint balint.molnar@bpmontessori.hu titkárság, matematika, informatika
Murvai Ildikó murvai.ildiko@bpmontessori.hu fizika
Pulik-Märcz Tímea pulik.marcz.timea@bpmontessori.hu pedagógiai asszisztens
Puxler Andrea puxler.andrea@bpmontessori.hu tanító
Szabó Nóra szabo.nora@bpmontessori.hu gyógypedagógus
Tamás Blanka tamas.blanka@bpmontessori.hu pedagógiai asszisztens
Timár Barbara timar.barbara@bpmontessori.hu tanító, természettudomány
Vájer Ákos vajer.akos@bpmontessori.hu magyar nyelv és irodalom, hon és népismeret, tánc és dráma

Pedagógus neveEmail címTanított tantárgy
Abonyi Nóraabonyi.nora@bpmontessori.huvizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret
Banka Csillabanka.csilla@bpmontessori.humagyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Bilkó Nórabilko.nora@bpmontessori.hunémet nyelv, gyógypedagógus
Bogdán Miklósbogdan.miklos@bpmontessori.huangol nyelv
Czakó Lászlóczako.laszlo@bpmontessori.huangol nyelv
Cselőtei Gáborcselotei.gabor@bpmontessori.hukémia
Dicső Juliannadicso.julianna@bpmontessori.huművészettörténet
Gorliczai Zsoltgorliczai.zsolt@bpmontessori.hubiológia, földrajz, technika
Illés Jenőilles.jeno@bpmontessori.huigazgatóhelyettes, történelem, etika, filozófia
Juhász Ádámjuhasz.adam@bpmontessori.hutestnevelés
Juhász Editjuhasz.edit@bpmontessori.huigazgató
Juhász Virágjuhasz.virag@bpmontessori.hutanító
Karlik Petrakarlik.petra@bpmontessori.humagyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
Kovácsné Nagy Edinakovacsne.nagy.edina@bpmontessori.hutanító
Laki-Juhász Viktórial.j.viktoria@bpmontessori.hugazdasági vezető
Molnár Bálintbalint_molnar@bpmontessori.hutitkárság, matematika, informatika
Murvai Ildikómurvai.ildiko@bpmontessori.hufizika
Pulik-Märcz Tímeapulik.marcz.timea@bpmontessori.hupedagógiai asszisztens
Puxler Andreapuxler.andrea@bpmontessori.hutanító
Szabó Nóraszabo.nora@bpmontessori.hugyógypedagógus
Tamás Blankatamas.blanka@bpmontessori.hupedagógiai asszisztens
Timár Barbaratimar.barbara@bpmontessori.hutanító, természettudomány
Vájer Ákosvajer.akos@bpmontessori.humagyar nyelv és irodalom, hon és népismeret, tánc és dráma